Bộ lưu điện Wasaki WS-1000

  • Thương hiệu: Wasaki
  • Thời gian nạp: 14h
  • Thời gian lưu: 48h
  • Tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004