Bộ lưu điện Wasaki WS-1200

  • Thương hiệu: Wasaki
  • Thời gian nạp 24h
  • Thời gian lưu: 72h
  • Tiêu chuẩn: ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004