Khóa tay gạt Việt Tiệp – 04271

Tên sản phẩm

  • Khóa tay gạt Việt Tiệp – 04271

Loại khóa

  • Khóa cửa phòng

Chất liệu

  • hợp kim kẽm mạ ni + cr

Mầu sắc

  • Trắng, bạc

Thân khóa

  • Thân loại nhỡ, chốt đồng

Tay khóa

  • Tay cong

ốp khóa

  • ốp cong viền bóng

Củ chìa

  • Củ chìa bằng đồng

Chìa

  • Chùm 3 chìa bi vi tính

Loại cửa

  • Độ dầy 3 – 6cm